นโยบายคืนสินค้า

  1. ในกรณีที่ทาง emarketplaceth.com จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางเรายินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่านใหม่ภายใน 7-15 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสี รุ่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง emarketplaceth.com ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้า สินค้าที่ส่งคืนจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งหีบห่อและตัวสินค้า และสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าหากพบว่าสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าจะทำในรอบการส่งสินค้าถัดไป
  3. สินค้าบางประเภท หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ emarketplaceth.com นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทาง emarketplaceth.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับคืนสินค้า

    หมายเหตุ : สินค้าบางชนิดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืน อาทิเช่น หมวดสินค้าถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น ฯลฯ หรือสอบถามเพิ่มที่ Line@ : @emarketplaceth.com